Wladyslaw Dziki 1 DB

Démarré par Archives, 23 Novembre 2023 à 15:43:00

« précédent - suivant »

Archives

Posté par: Stéphane (IP Loggée)
Date: 04 août, 2011 20:03

Je recherche (si quelqu'un a ) des renseignements complémentaires sur Wladyslaw Dziki (voir la fiche Beskid à [www.beskid.com] )

Il n'est pas né exactement à Zywiec mais dans un village à côté. Il est possible qu'il y ai de la famille. j'ai rendez-vous lundi avec le maire afin de voir la situation.

Le 2/9/1944 à Abbeville, il y avait quoi comme combat ? Concernant sa brigade, je vais voir ça mais il est ^possible que la famille ignore tout de l'histoire, il est donc préférable que j'en connaisse un minimum.

Je sais que l'on trouve tout sur le net, mais ma connexion (sur le balcon), n'est pas terrible !

Archives

Posté par: jankowalski (IP Loggée)
Date: 04 août, 2011 21:03
nr 13/260 - 1 lipca 2009
SIENNA - MAŁA OJCZYZNA MOICH PRZODKÓW

Zdzisław Dzikowski - nauczyciel, historyk, były dyrektor szkoły, metodyk, wizytator Kuratorium Oświaty.

Minął rok od wydania książki autorstwa Zdzisława Dzikowskiego "Z Dziejów Siennej 1608-2008" na tle ważnych wydarzeń historycznych (część I) i części II autorstwa Jana Gąsiorka "Dawniej we wsi Sienna", poświęconej zwyczajom i obrzędom wsi Sienna. Książka powstała w związku z Jubileuszem
400-lecia wsi.

Jak zrodził się pomysł, aby przedstawić wieś na przestrzeni 4 wieków z opisem życia społecznego na tle historii małej wioski, zlokalizowanej w pobliżu Żywca?

Moje zainteresowania historią Siennej sięgają lat 90. Gromadziłem już wtedy materiały i zdjęcia dotyczące wsi. W 1994 r. w "Kalendarzu Żywieckim" opublikowałem artykuł pt. "Z dziejów wsi Sienna".

Okazją do pogłębienia badań stał się przygotowany jubileusz 400 lat Siennej. W czerwcu 2007 r. powstał Komitet Obchodów Wsi Sienna, który zwrócił się do mnie z propozycją napisania dziejów wsi. I tak się zaczęło.....

Pan zgodził się napisać dzieje Siennej. To duża odpowiedzialność, oczekiwania mieszkańców, którzy oceniają opisane fakty, wydarzenia - znając niektóre z autopsji. Co było powodem podjęcia takiego wyzwania?

Ważny był fakt, że mój ojciec Władysław Dziki pochodził z Siennej, a pradziadek Adam Kliś (1862-1921) był wójtem Siennej. Ja z rodzicami zamieszkałem w Siennej w 1959 r.

Tutaj, w 1962 r., ukończyłem szkołę podstawową. Moimi nauczycielami byli Rozalia i Gerard Wojtuniowie. Tak, to było duże wyzwanie. Na ile udało mi się sprostać temu zadaniu, nie mnie oceniać.

Aby wiarygodnie i rzeczowo przedstawić życie wsi na przełomie 400 lat potrzebne są materiały archiwalne, pomoc ludzi, instytucji. Jak pan sobie zorganizował współpracę?

Starałem się dotrzeć do ważnych materiałów historycznych i ludzi, z którymi przeprowadzałem wywiady. Mam świadomość, że nie dotarłem do wszystkich źródeł, które są rozproszone w wielu miejscach i nie do wszystkich ludzi z przyczyn organizacyjnych i czasowych, bo przecież jubileusz zbliżał się wielkimi krokami. Termin obchodów wyznaczono na dzień 15 czerwca 2008 r. Musiałem zorganizować sobie warsztat historyczny. Tutaj okazały się bardzo przydatne zbiory Archiwum Państwowego w Żywcu, które życzliwie udostępniła mi dyrektor Archiwum Bożena Husar. Cenne okazały się także źródła parafialne zgromadzone w Parafii św. Michała Anioła w Leśnej i parafii NNMP w Żywcu, a także kronika szkoły w Siennej i kronika Koła Gospodyń Wiejskich w Siennej.

Ciekawy materiał dostarczył "Wieczór wspomnień" - spotkanie z mieszkańcami wsi, które odbyło się w strażnicy OSP 23 IX 2007 r. LUDZIE TO ŚWIADKOWIE W HISTORII. Dzielili się swoimi wspomnieniami, przeżyciami. Materiał z tego spotkania został nagrany i ukazał się na kasecie z okazji jubileuszu Siennej.

Trudności, na które natknął się pan przy gromadzeniu materiałów?

Większość ludzi bardzo chętnie udostępniała rodzinne dokumenty i zdjęcia, za co jestem im bardzo wdzięczny. Wiem, że pewne rodziny posiadają ciekawe zbiory fotograficzne, które jednak do książki nie weszły.

Miłe chwile w tej żmudnej, wielomiesięcznej pracy?

Było wiele miłych chwil. To spotkania i rozmowy z ludźmi, które wzbogaciły omawianą książkę.

Osoby najbardziej zaangażowane przy gromadzeniu materiałów archiwalnych, pisaniu i końcowym etapie - wydaniu książki?

Wśród osób, które szczególnie wyróżniły się przy wydaniu książki należy wymienić panią Ewę Myrtę, przewodniczącego Komitetu Obchodów Wsi "dobrego ducha" całego przedsięwzięcia i ks. Piotra Sadkiewicza, proboszcza Parafii św. Michała Archanioła w Leśnej. Ewa Myrta zrobiła korektę tekstu i przepisała rękopis. Należy wymienić pp. Felicję Klimczak, Józefa Podziornego i Józefa Semika, którzy służyli mi znakomitą pamięcią.

Przy zbieraniu pamiątek i relacji z dziejów Siennej, bardzo ważna okazała się kronika wsi, którą założyła i prowadziła nieżyjąca już przewodnicząca KGW - Krystyna Sowa.

Po siedmiu miesiącach książka zawierająca 306 stron została napisana. Czy wszystkie zamierzenia zostały zrealizowane?

Książka nie jest monografią wsi, więc nie wyczerpuje całej problematyki. Jest próbą przedstawienia dziejów Siennej na tle ważnych wydarzeń historycznych. Po mnie, trud opracowania monografii powinni podjąć inni. W grudniu 2008 r. w TMZŻ w ramach Studium Wiedzy o Żywiecczyźnie wygłosiłem prelekcję na temat historii Siennej. Książka została wydana przez Wydawnictwo Instytutu Teologicznego Księży Misjonarzy w Krakowie. Składa się z 4 rozdziałów i aneksu. Zawiera też bibliografię. Z tego co wiem, przez ten rok książka dobrze się sprzedawała. Jest to niewątpliwie zasługa Komitetu Organizacyjnego Obchodów Jubileuszu 400-lecia Wsi. Książka jest jeszcze do nabycia u pani Ewy Myrta w Siennej.

Historia zawsze była dla pana ważna - zbieranie i gromadzenie dokumentów opisujących wydarzenia. Jakie są pana plany na najbliższą przyszłość?

Tak, to prawda, od dziecka historia zawsze była moją pasją. Namiętnie czytałem książki o tej tematyce i gromadziłem literaturę historyczną, dokumenty, zdjęcia, wycinki prasowe - i tak to już zostało.

Mówiąc o planach nie chciałbym precyzować odpowiedzi, aby nie zapeszyć. Mogę tylko powiedzieć, że zawsze pociągała mnie biografistyka i dlatego aktualnie zbieram materiały do biografii nauczycieli szkół powiatu żywieckiego. Interesuje mnie także historia szkolnictwa ludowego w dawnej Galicji.

Redakcja
Copyright © Nad Sołą i Koszarawą.

p'tit coup de pouce [www.dailymotion.com]#

Archives

Posté par: Stéphane (IP Loggée)
Date: 05 août, 2011 11:20

Attention !!! Dziki est un nom répandu dans le secteur. d'après mes renseignements celui de la 1ère DB serait né à Swinna et non pas à Sienna.

Il y a quelques années j'avais demandé à l'état civil de Zywiec pour deux personnes qui étaient dans la base Beskid. Ostrowski qui était né à Zywiec ( J'ai vu ensuite son frère qui avait plus de 90 ans et qui ne savait même pas que son frère avait une tombe quelque part !
Le deuxième était Dzki. Il est marqué né à Zywiec, mais à l'époque on nous a dit qu'il était né à Swinna. Comme le nom est courant une recherche succincte n'a rien donné à l'époque
Lundi je vais voir directement le maire de Swinna. Normalement l'acte de naissance doit être à Swinna (reparti de Zywiec dans la commune d'origine )

J'en saurais plus lundi. Pour ma part, je pense que celui de Sienna est un homonyme

Archives

Posté par: René (IP Loggée)
Date: 05 août, 2011 11:32

Le 2/3 septembre 1944, c'est la liberation d'Abbevile par la 1ère DB polonaise et des forces françaises libres, c'est le passage de la Somme qui est une ligne de defense allemande, (comme le sont souvent les cours d'eau), on se souvient qu'en juin 1940, la 4ème DCR et la 2ème DCR, 2 unités britanniques et de l'infanteir coloniale essaient de briser l'encerclement allemand des troupes alliées emprisonnées au nord qui deviendra la poche de Dunkerque. Les chars sont arretés par des 88 allemands sant support aérien et mauvaise coordination avec l'anfanterie.

Les combats du 2/3 septmebre, peu de documentation existe, combat de rue avec soutien de blindée et FFI.

Archives

Posté par: jean pierre (IP Loggée)
Date: 05 août, 2011 14:53

stephane a écrit:

Le 2/9/1944 à Abbeville, il y avait quoi comme combat ?

maczek n'est pas très explicite dans son livre "avec mes blindes", juste quelques lignes.

Archives

#5
Posté par: René (IP Loggée)
Date: 05 août, 2011 16:37


Le RCE commandant du 2e Corps canadien, a transmis au commandant de la 1 polonais

Armd Div, his congratulations for the excellent work done by Polish Engrs for the Div blindée, ses félicitations pour l'excellent travail accompli par Engrs polonais pour le

whole corps. des corps entiers.


Adv Div HQ 546542, LES ESSARTES. Adv Div HQ 546542, ERP ESSARTES.


Having estab the frontal resistance of the enemy, I decided to by-pass ABBEVILLE from the N, to capture the bridge 728878 and the exit E from the Forest PORT LE GRAND and then to strike from BUIGNY - ST MACLOU from the N in direction ABBEVILLE, striking simultaneously along the line BLANGY - ABBEVILLE. Ayant éta la résistance frontale de l'ennemi, j'ai décidé de by-pass ABBEVILLE de la N, pour capturer le pont 728 878 et le E sortir de la forêt GRAND PORT LE puis de grève à Buigny - Saint-Maclou de la N en direction ABBEVILLE , frappant simultanément le long de la ligne de Blangy - Abbeville. The pincer movement from the N ro be carried out by Major Zgorzelski's group (composed as above ) sp by 1 Mechanized Arty Regt. Le mouvement en tenailles de la ro N être effectuée par le grand groupe de Zgorzelski (composé comme ci-dessus) par une sp mécanisé Regt Arty. The frontal action to be carried out by 10 Armd Cavalry Bde (composed a above) sp by 2 Mechanized Arty Regt. L'action frontale à être effectuée par 10 Bde Armd cavalerie (composé A ci-dessus) par 2 sp mécanisé Regt Arty. At 1030 hrs on 2 Sep,k Div Recce reports contact with enemy (inf and hy MG) and at the same time Major Zgorzelski's Recce reached area71-85 and reported the enemy retreating N. At 1130 hrs OC Recce reports that the bridges over the SOMME R nr ABBEVILLE are blown up, therefore, I ordered the OC Engrs to prepare the building of a bridge and I designated the 2 i/c of 3 Rifle Bde, Lt.-Col. A 1030 heures le 2 septembre, k Div ��reconnaissance rapports contact avec l'ennemi (inf et HY MG) et dans le même temps de reco Major Zgorzelski a atteint area71-85 et a signalé l'ennemi en retraite N. A 1130 heures OC rapports de reconnaissance que les ponts sur le SOMME R nr ABBEVILLE sont détruites, donc, j'ai commandé le Engrs OC pour préparer la construction d'un pont et j'ai désigné les 2 i / c de 3 Rifle Brigade, le lieutenant-colonel. Dec, to be Comdr of the action of forcing the SOMME R, and Major Zgorzelski to be subordinated to him. Dec, à Comdr de l'action de forcer la SOMME R, et le major Zgorzelski être subordonné à lui. I ordered patrols to cross the river on asslt boats, then to build a foot bridge and to org the def of the opposite bank for the building of the bridge. J'ai commandé des patrouilles pour traverser le fleuve sur des bateaux asslt, puis de construire un pont à pied et à l'org def de la rive opposée à la construction du pont.


Adv Div HQ moved to BIENCOURT 672704. Adv Div HQ déménagé à BIENCOURT 672704.


1913 hrs - Recce estab that the width of the river is about 40 metres. 1913 heures - éta reconnaissance que la largeur de la rivière est d'environ 40 mètres.


3 Sep 44 : At 0015 hrs foot patrols of 8 Rifle Bn crossed by boats the river and estab brheads on the opposite bank. 3 septembre 44: À 0015 heures de patrouilles à pied de 8 Md Rifle traversé par le fleuve et les bateaux brheads éta sur la rive opposée. Patrols of 1 Mountain Rifle Bn have been uder mortar and MG fire from direction ABBEVILLE. Les patrouilles de 1 Md Fusil de montagne ont été uder tirs de mortier et d'Abbeville MG direction.


At 0340 hrs 8 Rifle Bn, after having built a foot bridge, crossed to the N bank and captured PORT LE GRAND, encountering only weak enemy resistance (gunfire and y MGs). A 0340 heures Bn Rifle 8, après avoir construit un pont à pied, traversée à la banque N et capturé PORT LE GRAND, rencontrant qu'une résistance ennemie faible (tirs et MG y). At 1000 hrs 1 Bn Mounted Rifles took ABBEVILLE, suffering small losses from mortar and MG fire. A 1000 heures 1 Rifles Bn Gendarmerie a pris ABBEVILLE, la souffrance de petites pertes de tirs de mortier et MG.


9 Rifle Bn passed PORT LE GRAND by-passing 8 Rifle Bn, and moved fwd one coy in direction of GRAND LAVIERES. 9 milliards Rifle passé PORT LE GRAND sans passer par 8 milliards Rifle, et a déménagé fwd une Coy en direction de Lavières GRAND.


At 1100 hrs building of the bridge in area 742868. A 1100 heures de construction du pont dans la zone de 742 868. At 1200 hrs the entire 3 Rifle Bde on the E and N bank of the SOMME R. 1 Med Arty Regt, RCA, has been att to the div. À 1200 heures, la totalité 3 Bde fusil sur la E et la banque N de la Somme R. 1 Med Regt Arty, RCA, a été att à la div.


At 1415 hrs Adv Div HQ closes down and at 1545 hrs HQ opens in new are CAMBRON 739846. A 1415 heures Adv Div HQ ferme ses portes et à 1545 heures HQ s'ouvrira dans une nouvelle CAMBRON sont 739846.


At 1639 hrs general op briefing in Div HQ. A 1639 heures briefing général op Div HQ. Div Comd orders pursuit in direction HESGEN - ST OMER - YPRES. Div Cmdt la poursuite des ordres dans le sens HESGEN - ST OMER - Ypres.

rps (CO Lt.-Gen. Simonds) which included 2 and 3 Cdn Inf Divs, 4 Cdn Armd Div, RPS (CO lieutenant-général. Simonds), qui comprenait 2 et 3 CAN Inf Divs, 4 CAN Armd Div,

a un

Archives

Posté par: René (IP Loggée)
Date: 05 août, 2011 16:40

En resumé une action avec une pression de face et un mouvement d'aile avec construction d'un pont pieton à Port le grand ouest de Abbeville, puisque les ponts sont détruits, l'armée en phase d'être tourné est déjà en retraite, Abbeville prit avec perte legère par tir de mitrailleuse et mortier.

Archives

Posté par: PPZ (IP Loggée)
Date: 05 août, 2011 17:06

Bonjour,

.... les ponts ayant été détruits sur le canal, les Polonais doivent occuper la berge pour permettre aux sapeurs de contruire un franchissement. Ils subiront des tirs intenses de mortiers et de mitrailleuses. Le chef de peloton (sergent ou caporal chef) Dziki sera tué pendant la nuit du 2 au 3 ainsi que l'autre chef de peloton Dybal et le caporal Ropiej (+ 12 WIA).

Cordialement

Archives

Posté par: PPZ (IP Loggée)
Date: 05 août, 2011 17:13

Sauf erreur, il appartenait à la 2° compagnie a/o du s/lt Zawadzki

Archives

Posté par: Stéphane (IP Loggée)
Date: 05 août, 2011 17:23

merci à tout le monde. je vous raconte la suite lundi

Archives

Posté par: Stéphane (IP Loggée)
Date: 08 août, 2011 16:41

Reçu ce matin par le maire de Swinna Monsieur Jurasz. Attentif et intéressé,(son père était né la même année et a été fait prisonnier par les Allemands) il a tout de suite fait vérifier par les services d'état civil si Wladyslaw Dziki était bien originaire de Swinna. réponse immédiate et affirmative, avec le nom des deux parents.

Reste maintenant à faire une petite enquête sur place afin de voir s'il y a de la famille et retracer le parcours polonais. Il va demander aux associations d'anciens combattants et aussi lancer un appel dans son petit mag municipal.

Il nous a fait constaté qu'il y avait une plaque en l'honneur des morts des deux dernières guerres, mais qu'il n'y avait aucun nom dessus.

Relativement ému, il tien à remercier tous les contributeurs de Beskid et tous les Français qui entretiennent la mémoire des combattants polonais.
Si des réponses sont trouvées, s'il a des questions, il n'hésitera pas et a promis de nous tenir au courant de la suite. cela peut être long ou très rapide, impossible à savoir, ce qui est sûr, c'est que Wladyslaw Dzki, libérateur de la France, ne restera pas un inconnu dans sa ville natale.

Archives

Posté par: Stéphane (IP Loggée)
Date: 15 novembre, 2013 13:58

Mail qui arrive aujourd'hui en provenance de Pologne de la petite fille de Władysław Dziki qui est encore sous le choc d'avoir trouvé quelque chose sur son grand père ici.
On va donc continuer le travail. Si quelqu'un a des infos complémentaires, ça va être le moment.
De mon coté je vais essayer de retracer maintenant le parcours polonais.
Il me manque une photo de la tombe,( pas une photo piquée ailleurs ) afin de la transmettre à la famille Peut être que Piotr a ça.

Archives

Posté par: GILLES (IP Loggée)
Date: 23 novembre, 2013 20:38

Bonjour,

j'ai trouvé ceci chez nos amis hollandais:

[www.polishwargraves.nl]

Gilles

Archives

Posté par: Stéphane (IP Loggée)
Date: 23 novembre, 2013 20:58

GILLES a écrit:
-------------------------------------------------------
> Bonjour,
>
> j'ai trouvé ceci chez nos amis hollandais:
>
> [www.polishwargraves.nl]
>
> Gilles


Merci, c'est bon notre ami Piotr a fait le nécessaire

Archives

Posté par: Stéphane (IP Loggée)
Date: 24 juillet, 2014 09:26

L'histoire continue comme quoi il faut être patient ...
Normalement je devrais rencontrer la petite fille de Wladyslaw Dziki cet été donc si quelqu'un a des questions je serais ravi de transmettre